Angajații pot beneficia în continuare de beneficiile care constau în servicii medicale pe bază de abonament și pe durata suspendării contractului individual de muncă, dacă acordarea lor a fost prevăzută de angajator prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă sau regulamentul intern, acestea fiind cu atât mai necesare în contextul actualei crize sanitare pe care o traversăm în momentul de față, potrivit unei analize SanoPasss, cea mai mare platforma de optimizare a serviciilor medicale oferite angajaților!

“Foarte multe firme au fost constrânse să-și întrerupă ori să restrângă activitatea in contextul în care traversăm o criză generată de pandemia COVID-19, astfel incat multi angajati isi pun problema ce se întâmplă cu beneficiile extra-salariale de care beneficiau anterior suspendării raporturilor de muncă din inițiativa angajatorului (șomaj tehnic), respectiv dacă pot beneficia de serviciile medicale pe bază de abonament de care se bucurau anterior intervenției cazului de suspendare și în ce condiții. Aceasta nevoie este foarte importanta intrucat venitul unui angajat din România se compune din 85% salariu și 15% beneficii extra-salariale, potrivit unui studiu realizat de SanoPass”, a declarat Silvia Balan, Director de Dezvoltare – SanoPass. 

Asfel, suspendarea contractului individual de munca (CIM) are ca efect suspendarea prestării muncii şi a plăţii drepturilor de natură salarială de către angajator. În perioada de suspendare, salariatul poate avea alte drepturi şi obligaţii, dacă acestea sunt prevăzute prin legi speciale, prin contractul colectiv de muncă aplicabil, prin contracte individuale de muncă sau prin regulamente interne, cu excepţia obligaţiei de a presta munca şi de fi remunerat pentru munca prestată.

Salariul și celelalte drepturi acordate angajaților sunt tratate in mod distinct

Reiese astfel că, în materia suspendării contractului de munca, legiuitorul tratează în mod distinct salariul și celelalte drepturi acordate angajaților (așa-numitele beneficii extra-salariale). Prin urmare, în vreme ce plățile salariale se suspendă pe durata suspendării CIM (drept consecință firească a faptului că, în această perioadă, angajatul nu mai prestează munca prevăzută în contract), acordarea beneficiilor extra-salariale poate continua.

Aceasta se explică, totodată, și prin scopul acestor beneficii: acestea nu au decât în secundar valoarea unei contraprestații pentru munca depusă de angajat, reprezentând în principal o modalitate de fidelizare a angajaților, lipsită însă de sarcina fiscală specifică veniturilor din salarii.

Aceeași concluzie reiese și din modalitatea de reglementare la nivelul art. 76 Cod fiscal a ”veniturilor din salarii” și cea a a ”altor venituri”, care delimitează două categorii principale de venituri: venituri salariale și venituri asimilate salariului.

În configurația actuală a Codului fiscal, serviciile medicale pe bază de abonament sunt incluse în veniturile asimilate salariului, fiind totodată neimpozabile, în limita unei sume anuale care să nu depăşească echivalentul în lei al sumei de 400 de euro.

Despre SanoPass

SanoPass este o companie lansata in 2019, care a devenit rapid cea mai mare platforma de optimizare a serviciilor medicale oferite angajatilor. Abonații SanoPass beneficiaza de acces si discount-uri in peste 600 de clinici și cabinete private la nivel național, dosar medical online sau servicii de consiliere medicala telefonica prin intermediul aplicatiei mobile.