Diagnoza organizațională – cum? ce? de ce? 

Delia Vîrgă, Conf. univ. dr., Departamentul de Psihologie, Universitatea de Vest Timișoara

Ce facem dacă organizația suferă de sciatică acută sau laringită pentru că nu mai poate înghiți situații negative care se repetă? Opțiunile sunt multiple și nu, nu ne referim la faptul că indiferent de ce probleme are organizația, facem un training!

Practic, diagnoza organizațională:

  • presupune descrierea, înțelegerea și explicarea comportamentelor din organizație;
  • este o radiografie a unei organizații, o poză bine făcută;
  • analiza stării coerente ce evidențiază diferența dintre “ceea ce este” și “ceea ce ar trebui să fie”<
  • ajută clientul să găsească modalități de rezolvare a problemelor sau să-și crească eficiența organizațională.

Poate viza:

  • diagnoza diferitelor subsisteme (grupuri sau nivele organizaționale: management, departamente, indivizi)
  • diagnoza proceselor organizaționale (procesele decizionale, modele și stiluri de comunicare, relații inter-grup, conflict, stabilirea obiectivelor și planificarea)

Ce ce facem diagnoză organizațională?

  • pentru a identifica ariile de dezvoltare ale organizației pe care ea trebuie să se axeze
  • pentru a puncta aspecte care nu merg și pot fi îmbunătățițe – reglaje fine
  • pentru a poziționa HR-ul ca partener strategic.